Stipendium Mexiko, přihláška do 14. července

Aktuality

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1.
září do 6. prosince 2022

Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem na
adresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty:

* Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia [1]
(vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzený od VŠ)

* životopis ve španělštině

* motivační dopis ve španělštině

* doklad o vykonaných zkouškách

* potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka

Termín pro podání žádostí: 14. 07. 2022