Aktivity

20. února 2021
Setkání AUŠ

VIDEOKONFERENCE ZOOM

17 de octubre de 2020
Jornada didáctica virtual de la APE

Reunión por videoconferencia en Zoom
ProgramaTema
10:00Lenka Formanová,
Presidenta de la APE
Saludo a los participantes
10:05Amaya Cal Linares,
Agregada de Educación, Embajada de España
Saludo a los miembros de la APE
10:10Athena Alchazidu, Milada Malá
Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně
Projekty a programy, které ÚRJL nabízí školám, miniworkshop na téma Interaktivní a herní prvky ve výuce
11:10Descanso
11:20Arturo Quintero
Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně
La vida en el México contemporáneo
12:20Discusión
12:30Jednání valné hromady AUŠBody jednání: hospodaření asociace v roce 2019, plán činnosti na následující období, výše členského příspěvku a jeho úhrada a další

23 de noviembre de 2019
Jornada didáctica de la APE

Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 129 (Česká zemědělská univerzita)
ProgramaTema
10:00Lenka Formanová,
Vice-presidenta de la APE
Saludo a los participantes
10:05Amaya Cal Linares,
Agregada de Educación, Embajada de España
Saludo a los participantes
10:20David Andrés Castillo
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna / ÚR FF JU v Českých Budějovicích
La enseñanza bilingüe de la historia con técnicas de ELE
11:30Descanso
11:45Irena Fialová
KR FF, Ostravská univerzita
El español coloquial en las redes sociales
12:45Descanso
13:00Miguel Vázquez Patón
Editorial Draco
Las canciones de mi vida: la música como herramienta en clase de español
14:30Jednání valné hromady AUŠBody jednání: hospodaření asociace v roce 2018, plán činnosti na následující období, výše členského příspěvku a jeho úhrada, volby do výboru a revizní komise AUŠ a další