Asociace učitelů španělštiny, z. s. (ve zkratce AUŠ-APE nebo AUŠ) je institucí, která v České republice sdružuje vyučující španělštiny všech typů a stupňů škol. Jejím úkolem je zprostředkovávat svým členům nové informace z oboru, o stipendijních programech pro učitele, o soutěžích, pomáhá školám v hledání vyučujících španělštiny, spolupracuje s ambasádami španělsky mluvících zemí a s mnoha zahraničními a tuzemskými vydavatelstvími didaktických materiálů. Ročně pořádá několik konferencí s přednáškami odborníků z oboru, prezentacemi učebnic apod.

Obecné informace a výhody členství
  • Zprostředkovává svým členům nové informace z oboru.
  • Referuje o programech pro učitele.
  • Pomáhá začínajícím vyučujícím španělštiny.
  • Informuje o soutěžích.
  • Pomáhá školám v hledání vyučujících španělštiny.
  • Spolupracuje s ambasádami španělsky mluvících zemí.
  • Je v kontaktu s mnoha zahraničními a tuzemskými vydavatelstvími didaktických materiálů.
  • Ročně pořádá několik konferencí s přednáškami odborníků z oboru, prezentacemi učebnic apod.
cs_CZ