Stipendium Mexiko, přihláška do 14. července

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1.září do 6. prosince 2022 Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem naadresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty: * Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia [1](vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzenČtěte více

Členství

Úvodem děkujeme všem těm, kteří pravidelně každý rok platí členský příspěvek Asociace učitelů španělštiny. Jelikož jde jen o menší část členů, rádi bychom Vás informovali o tom, že již několik let nedostáváme dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na naši činnost. Jsme tedy závislí pouze na příspěvcích vybraných od členské základČtěte více