Členství

Úvodem děkujeme všem těm, kteří pravidelně každý rok platí členský příspěvek Asociace učitelů španělštiny. Jelikož jde jen o menší část členů, rádi bychom Vás informovali o tom, že již několik let nedostáváme dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na naši činnost. Jsme tedy závislí pouze na příspěvcích vybraných od členské základny. Roční příspěvek činí 200 Kč. Vaše příspěvky jsou proto pro činnost AUŠ velmi důležité.

Dovolujeme si upozornit, že člen AUŠ-APE platí členský příspěvek každý rok, ne tedy pouze v roce, kdy se účastní některé z akcí organizovaných AUŠ-APE. Tímto mu, mimo jiné, vzniká nárok na loterii didaktických materiálů, na bulletin, na účast na konferencích AUŠ-APE apod.


Kompletní přihlašovací formulář

Formulář k prvotnímu zápisu do členství podle pokynů v registračním emailu.