Členství

Úvodem děkujeme všem těm, kteří pravidelně každý rok platí členský příspěvek Asociace učitelů španělštiny. Jelikož jde jen o menší část členů, rádi bychom Vás informovali o tom, že již několik let nedostáváme dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na naši činnost. Jsme tedy závislí pouze na příspěvcích vybraných od členské základny. Vaše příspěvky jsou proto pro činnost AUŠ velmi důležité.

Dovolujeme si upozornit, že člen AUŠ-APE platí členský příspěvek každý rok, ne tedy pouze v roce, kdy se účastní některé z akcí organizovaných AUŠ-APE. Tímto mu, mimo jiné, vzniká nárok na loterii didaktických materiálů, na bulletin, na účast na konferencích AUŠ-APE apod.


Kompletní přihlašovací formulář

Formulář k prvotnímu zápisu do členství podle pokynů v registračním emailu.