Stipendium Mexiko, přihláška do 14. července

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1.září do 6. prosince 2022 Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem naadresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty: * Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia [1](vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzenČtěte více